top of page

Litt om meg

VR Goggles
20200628_143207.jpg

Litt om meg

Jeg heter Rasmuss Haraldsen og som de fleste 51 åringer har jeg levd et liv.
Jeg har vært mobbeoffer.
Jeg har vært vekter og dørvakt
Jeg har vært selger, både i butikk og på tlf.
Jeg har vært miljøarbeider på barneskole, på ungdomsskole og på ungdomshjem.
Jeg opplevde i oppveksten å ha et trygt hjem og utrygg fritid med to steder å flykte til; Speideren og fantasien.
Rollespill ble en stor del av redningen for meg. Uten å være klar over det da, så lot rollespill meg utforske sider jeg ikke kunne ellers. Mens speideren lot meg løpe rundt å lære meg at selv om det er vått og kaldt og helt for jæ… akkurat nå, så blir det bedre.
Det var ikke før jeg utdannet meg som Barnevernspedagog at jeg innså hvor mye og hvor sterkt rollespiller er som verktøy. 
Jeg sitter for tiden i styret til 2 ungdomsklubber i Nord Odal. 

Min filosofi

Gjennom min utdannelse kom det en forståelse for hva vi som Barnevernspedagoger egentlig gjør. Til å begynne med så jeg dette som en krig og at hver utfordring er en slagmark. Det er ikke det vi er. Vi er beskyttere, skapere av trygghet og vi er følgesvenner. dette ble grunnlaget for mitt syn på hva for en rolle vi har.

Dette synet fikk jeg ned på papiret og deler det her til høyre for denne teksten.

Og selv om den ble skrevet om Barnevernspedagoger, så gjelder den alle som jobber med folk som trenger støtte og hjelp i livet. For vi er eller har alle vært barn og unge.

Uansett hvilken utdannelse du har, så er det vår plikt som voksne å stå på muren og forsvare mot ytre og indre fiender. Våre våpen er kjærlighet, omsorg, Norges lover og empati. Når følelsene overtar, er det vår jobb å hjelpe til å roe de ned. Når følelsene er låst, er det vår jobb å frigjøre de. Når monstrene står og banker på porten er det vår jobb å stå der sammen med barnet/ungdommen og bruke det vi har av våpen og muligheter til å få dette monsteret nøytralisert.

 

Dette førte igjen til at jeg laget 5 modeller av "barneland".

De ligger i 

VR Goggles

Relevant utdannelse og livserfaring

De tidligere år:

Alt for mange år som mobbeoffer.
Til gjengjeld har dette gjort meg mer forståelsesfull til hvordan mobbing blir oppfattet for den mobbete og hvor viktig det er å motarbeide de negative følelsene og påbegynnende traumene som kan oppstå ved mobbing.


Jeg har også 20 + år som speiderleder hvor jeg har sett positive utviklinger på barn og unge etter å ha klart oppnåelige utfordringer

På grunn av mine egne utfordringer grunnet mobbing tok jeg videregående sent og var "Russ" i 2011

Fra 2013 til 2016 jobbet jeg på Preståsen barneskole og Runni Ungdomsskole som ufaglært miljøarbeider. Der så jeg hvordan lekterapi kan hjelpe, men det er såpass lite anerkjent at det ikke er rom  eller satt av resurser til det.

2016 til 2020 utdannet jeg meg på Oslo Met til Barnevernspedagog.
Fra november 2019 til september 2021 jobbet jeg på Milepelen ungdomshjem som miljøarbeider.
Var med å starte ungdomsklubbene i Nord Odalen i 2017 og har sittet i styrene siden.


I 2021 utdannet jeg meg til Norges første GM terapeut gjennom 

 Geek Therapeutics i USA. De er sponset flere bla. APA.

 

GameMasterBadgeV101-210423-134739_edited.png
Utklippet tekst.JPG
bottom of page