top of page

Hva er terningterapi?

Terningterapi er en kombinasjon av dialogisk samtaleterapi  lekterapi og narrativ terapi hvor det gjennom fokus på lek og samhandling skapes en boble som åpner for dialog og selvforståelse.

Gjennom dataspill, brettspill, rollespill og det som kalles "nærdekultur" finnes det veier inn for å hjelpe barn, unge og voksne som føler at de har blitt tilsidesatt av samfunnet.

Ved å ta seg "ferie" fra seg selv, blir fokuset mer rettet mot løsningsorientering enn problematikk og negative mønstre. Det skaper også en pause fra bekymringene som måtte være i hverdagen så lenge spillet foregår. Jeg har mitt fokus på rolle og brettspill med muligheter til å også gå inn på andre aspekter av "nerdekulturen"

71260653_2150117588627063_8790212941396836352_n.jpg
bottom of page