top of page
20191004_160253.jpg
Beskåret.jpg

Hvordan fungerer terningterapi

Her står det litt om hvordan rollespill fungerer i oppbygging og litt om brettspill

Hvordan fungerer rollespill

Rollespill

Et rollespill er et spill der deltakerne inntar rollene til karakterer i en fiktiv setting. Disse setningene kan variere fra en ren fantasi til realisme. Vi leker med fortid, fremtid og skaper et spennende miljø. Reglene som skal følges og systemene som skal brukes, stammer fra forskjellige bøker. Foruten hovedbok som forteller om oppbyggingen av verden  på et generelt grunnlag og hvilke terninger som brukes , er det også bøker som går i detalj på  samfunn, grupperinger og raser der det er en faktor, som forskjellen på dverger og alver som et eksempel   

Spillerne tar selv ansvar for å utføre rollene i en fortelling, gjennom å spille rollen de har, eller gjennom en prosess med strukturert beslutningstaking angående karakterutvikling. 

 

Som oftest foregår spillet i en kombinasjon av disse to mulighetene. Der hvor konsekvensen av en handling er usikker, vil terninger i henhold til systemets regler og retningslinjer bestemme utfallet.

Dette blir styrt av en spillleder, eller GM (Game master) Spillerne er med å skape historien som spillleder forteller gjennom handlinger, noe som igjen gir spillleder materiale til å fortelle mer av historien. 

 

Dette er en unik symbiose og et samspill mellom spillere og spillleder. Det gjør rollespill til et sterkt verktøy når det gjelder å skape felles opplevelser.  Gjennom felles opplevelser skapes det bånd.

Jo sterkere opplevelse, desto sterkere blir båndet og tilliten vokser. 

 

 

Til de fleste systemer finnes det også tilleggsbøker som utforsker og utdyper verdenens tematikk og oppbygning. 

Dette gjør at vi kan spille kun med penn, papir og fantasi, til mer avansert med modeller og forskjellige effekter.

 

 

Dette er et terapeutisk verktøy som i økende grad blir brukt i både skole og som terapi. Det skaper en unik ramme som ufarliggjør det å gjøre feil og lære av det som skjer. Alle lærer av hverandre, av egen atferd og ser konsekvenser de kan snakke fritt og uanstrengt om. Det skaper et trygt rom der tillit gror.  Det kan også gjerne spilles for moro skyld for de som bare trenger en pause fra hverdagen. 

Brettspill

Gjennom brettspill skaper vi felles opplevelser som igjen skaper bånd og det er en av de letteste måten å drive relasjonsbygging på. Mens det spilles vokser det frem en trygg boble som åpner opp for dialog og tillit. Dette skjer i en lettere grad enn i rollespill, hvor opplevelsene fort kan bli mer omfangsrike. Brettspill gir likevel mange muligheter når det gjelder utvikling av grensesetting, følelsesregulering og sosialiseringsarena. 

Det slappes fort av rundt et brett. Både på grunn av boblen som oppstår, og det at fokus er på spillet og ikke på livet eller enkeltpersoner. Det finnes også såpass stort spekter på brettspill at det lett finnes et som passer. 

Jeg er behjelpelig med å finne brettspill som kan passe.
Ta kontakt så ser vi hva vi kommer frem til.
 

bottom of page